Portret Siebe door Jules Fachnlein

SIEBE TEN CATE

Het leven van Siebe ten Cate is voor velen onbekend.
Ontdek hier het leven van een legende.

Historisch onderzoek naar Siebe ten Cate

Siebe Johannes ten Cate (Sneek 1858- Parijs 1908)

Siebe Johannes ten Cate werd geboren in een ‘welgesteld’ gezin in Sneek. Zijn vader was aldaar burgemeester.

In 1876 besluit Siebe naar de Rijksacademie voor Beeldende Kunst in den Haag te gaan. Een paar jaar later zette hij zijn studie voort in Antwerpen.

Hij is reislustig: Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Duitsland maar ook Algerije en Egypte zijn landen waar hij zijn ezel neerzet.

Zijn vaste adres is echter de ‘rue de Malte 65’ in Parijs waar hij tot zijn dood zou blijven wonen, samen met zijn katten en hond.

Ten Cate leeft teruggetrokken en werkt enigszins eenzaam aan een omvangrijk oeuvre: landschappen en stadstaferelen vaak gedompeld in een wat mistroostige regen- of sneeuwstemming. De Franse pers is ronduit lovend over ten Cate. Hij wordt ‘le nouveau Jongkind’ genoemd en bij zijn overlijden schrijft een Engelse krant ‘sad end of a genius’.

Het werk samenleven van een kunstenaar

Franse musea en galeries beginnen zich vanaf de jaren negentig voor het werk van ten Cate te interesseren. Het Louvre koopt maar liefst vier schilderijen en le Musée Carnavalet schaft zo’n twintig werken van hem aan. Maar ook beroemde kunsthandelaren als Durand-Ruel en Ambroise Vollard hangen het werk van Siebe in hun galerie, naast dat van beroemde impressionisten.

Zo raakt ten Cate bevriend met Alfred Sisley, Camille Pissarro en Vincent van Gogh en deelt hij ook enkele maanden zijn huis en atelier met Kees van Dongen. Daarnaast wordt zijn werk samen met dat van Jean-Baptiste Corot op de Salon d’Automne getoond.

Na zijn plotselinge en eenzame dood op straat en de daaropvolgende veiling van zijn atelier raakt ten Cate in de vergetelheid. Het is nu de doelstelling van de ‘Stichting Siebe ten Cate’ om hem aan deze vergetelheid te ontrukken. Met deze site wordt daar hopelijk een mooi begin mee gemaakt.

In 2012 organiseerde het Fries Scheepvaart Museum in Sneek een tentoonstelling gewijd aan Siebe ten Cate. De recensies die onder meer in HP/de Tijd, het Financieel Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en de Leeuwarder Courant verschenen waren zonder uitzondering lovend.

Een hoopvol perspectief.

Initiatief

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Siebe ten Cate bestaat uit:

  • Voorzitter; Drs. JC (Joop) van Schaik
  • Penningmeester & Secretaris; Drs. Ing. MAM (Marc) Sitskoorn
  • Lid; Mr H.F. (Frank) Heerkens Thijssen
  • Lid; Drs. GJ (Jim) van der Meer Mohr
  • Lid; Drs. EHM (Noortje) Heijboer


De leden van het bestuur zijn stuk voor stuk specialisten in hun vakgebied en een groot liefhebber van de schilderkunst. Samen hebben ze een groot netwerk van kunsthistorici, musea, particuliere verzamelaars, veilingmeesters en kunsthandelaren. Mede hierdoor zijn zij in staat de doelstellingen van de Stichting optimaal te promoten en te realiseren.

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur van Stichting Siebe ten Cate ontvangen geen beloning. Als er kosten zijn geweest, wordt deze vergoed op basis van reële kosten en nooit buitensporig.

Van links naar rechts; Marc, Rachelle Broek (RKD), Frank, Noortje, Joop, Jim, Jeroen Kapelle (RKD)

Doelstellingen

Het is de primaire doelstellingen van ‘De Stichting Siebe ten Cate’ om de schilder en zijn oeuvre te ontrukken aan de vergetelheid.

Ter realisatie van deze doelstelling zijn 4 subdoelstellingen en een beleidsplan geformuleerd:

1. Het beheren, digitaliseren en mogelijk uitbreiden van het bestaande archief van de schilder.

2. Het permanent in kaart brengen van het oeuvre en het realiseren van een digitale overzichtscatalogus en biografie van Siebe Johannes ten Cate.

3. Het uitvoeren van kunsthistorisch onderzoek en het publiceren van de resultaten van dit onderzoek middels lezingen, publicaties, website, etc.

4. Het organiseren van 1 of meerdere tentoonstellingen bij voorkeur in Nederland en Parijs.

Onderzoek

Onderzoek
Onderzoeksresultaten worden periodiek aangevuld.

Samenwerking
We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten het RKD om een catalogue raisonnée en een digitale publicatie van het leven en werk van de gelijknamige kunstenaar te publiceren.

Onderzoek en publicaties worden mede mogelijk gemaakt door:

Contact

Naam: Siebe ten Cate Stichting

Adres: R.J.Schimmelpennincklaan 6, 2517JN, ‘s-Gravenhage

KvK: 77642171

RSIN: 86107674

Bank: ABN-AMRO MeesPierson

IBAN: NL62 ABNA 0880 8310 30
ten name van: Siebe ten Cate Stichting

De Siebe ten Cate Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Culturele ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling)

 

Neem contact op met het bestuur

Voorzitter: Drs. Joop van Schaik (1939)
Joop van Schaik Studeerde Franse taal- en letterkunde (VU). Hij was leraar Frans tot ver na zijn pensioengerechtigde leeftijd op middelbare scholen en (oude) M.O. opleidingen Frans. Joop schreef boeken voor o.m. Wolters-Noordhoff, Nijgh/Versluys en thans Thieme Meulenhoff. Vanaf de jaren zeventig is hij verzamelaar van Barbizon.

Op advies van Evert Douwes sr. is hij gestart met de verkoop van schilderijen op de kunstbeurs te Den Bosch en aansluitend gevraagd voor de Pan Amsterdam. In 2019 was Joop daar voor de 9e keer aanwezig.

Joop is verzamelaar en bezit een grote collectie schilderijen en documenten van Siebe Johannes ten Cate (1858- 1908). In 2012 organiseerde hij hierover al een expositie in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek.

Secretaris: Drs. Ing. Marc Sitskoorn (1964)
Marc Sitskoorn studeerde bedrijfskunde, is ondernemer en bekleedt diverse bestuurlijke functies. Tevens is hij groot kunstliefhebber en verzamelaar van met name 19e eeuwse schilderkunst. De nadruk ligt in deze eeuw op Frankrijk in het algemeen en Parijs in het bijzonder.

Zijn onbegrip met betrekking tot de in vergetelheid geraakte Siebe ten Cate en daarmee zijn huidige onbekendheid zijn de aanleiding geweest voor de oprichting van de Siebe ten Cate Stichting.

Penningmeester: Hans Bergwerff (1958)
Hans Bergwerff is partner bij Bergwerff ten Cate belastingadviseurs in Den Haag. Zijn kantoor is onder andere gespecialiseerd in de fiscale behandeling van kunst bij schenking en vererving.

Dat Hans zich nauw verwant voelt met kunst en cultuur spreekt onder meer uit zijn functie als bestuurslid van Museum Panorama Mesdag.

Bestuurslid: Mr. Drs. Mayken Jonkman
Mr. drs. Mayken Jonkman is senior conservator negentiende-eeuwse kunst bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. Zij werkt regelmatig samen met diverse nationale en internationale musea en universiteiten om tentoonstellingen, symposia en onderzoeksprojecten te organiseren.

Mayken werkt op dit moment aan haar proefschrift over Nederlandse kunstenaars in Parijs tussen 1775 en 1870. Zij hoopt dat in 2021 af te ronden.

Bestuurslid: Drs. Jim van der Meer Mohr (1956)
Jim is in 1983 als kunsthistoricus afgestudeerd. Na zijn studie heeft hij diverse (directie-)
functies bekleed binnen het kunstveilingwezen, de Utrechtse Jaarbeurs, de
kunstverzekeringsmakelaar Aon Artscope en het taxatiebureau Apresa. Sedert 1 januari 2005 is hij gevestigd als zelfstandig Fine Art Consultant, Register Taxateur VRT.

Verder is hij als expert regelmatig te zien in het bekende televisieprogramma: Tussen Kunst & Kitsch. Hij heeft meer dan 200 artikelen en een aantal boeken gepubliceerd op zijn vakgebied en over de kunstmarkt en genealogie.

Jim is onder meer bestuurslid van de Stichting Verenigd Register van Taxateurs en redactielid van De Beeldenaar, tijdschrift voor numismatiek en penningkunst. Daarnaast bekleedt hij meerdere bestuurlijke functies.

Zie ook: www.vandermeermohr.nl

1. Oprichting ‘Siebe Ten Cate Stichting’ in Q1 van 2020. De oprichting zal formeel via een persbericht worden bekend gemaakt.

2. Het Bestuur is bekend en zal formeel worden aangesteld bij de oprichting van de Stichting.

  • Voorzitter; Drs. J.C. (Joop) van Schaik
  • Secretaris; Drs. Ing. M.A.M (Marc) Sitskoorn
  • Penningmeester; J. (Hans) Bergwerff
  • Lid; Drs. G.J. (Jim) van der Meer Mohr
  • Lid; Mr. Drs. M.J.P. (Mayken) Jonkman 


3. Lancering website van de Stichting direct na oprichting met o.a. publicatie van de 1e 100 schilderijen en aquarellen.

4. Het bestaande archief van Siebe ten Cate wordt na de oprichting door Joop van Schaik overgedragen aan de Stichting. Het bestuur zal dit archief ordenen en digitaliseren in Q2 van 2020.

5. Direct na de oprichting wordt gestart met fondsenwerving. Voor het beginkapitaal is reeds 1 sponsor gevonden. Hiermee kan de Stichting worden opgericht en wordt de website ontwikkeld en gelanceerd.

Verdere fondsenwerving zal worden gestart voor het kunsthistorisch onderzoek en een buffer voor de Stichting.

De fondsenwerving bestaat uit:
– De aanvraag van subsidies
– Sponsor bijdragen uit het directe netwerk van het bestuur
– Bijdragen van geïnteresseerden en donaties aan de Stichting

6. In formele samenwerking met het RKD wordt een kunsthistoricus aangesteld voor nader onderzoek van zowel het archief als de bestaande collectie. Start van het onderzoek in Q2 van 2020.

7. Tijdens het onderzoek wordt de digitale overzichtscatalogus en website van de Stichting gekoppeld aan de database en website van het RKD.

Deze databases worden permanent aangevuld met overige, nieuw in kaart gebrachte werken. (RKD, Musea, Historische catalogi, Veilingresultaten, etc.)

8. De resultaten van het onderzoek worden via de websites gepubliceerd.

9. Het archief kan later aan het RKD worden geschonken door de Stichting.

10. In 2020 vindt een oriëntatie plaats m.b.t. de organisatie van een ‘dubbeltentoonstelling’ in Nederland en Parijs.

11. In Q1 van 2021 volgt de publicatie van het jaarverslag 2020 van de Stichting en wordt de vervolgplanning voor 2021 opgesteld.